اجاره آپارتمان مبله در کاشان

۲۱ اقامتگاه | از ۶۶,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۵ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر