اجاره ویلا و سوئیت در کلاردشت

۴۱ اقامتگاه | از ۱۹۶,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۵۰ متر
٪۱۵ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۹۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ تیر الی ۳۱ تیر

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۸۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۳ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۴۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر