اجاره ویلا و سوئیت در کلاردشت

۲۸ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۵۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر