اجاره مهمان خانه در کرمان

20 اقامتگاه از 200٬000 تومان

رزرو مهمانپذیر در کرمان - یک تخته
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

رزرو مهمانپذیر در کرمان - یک تخته

0 خوابه . 15 متر . تا 1 مهمان
4.9
(3 نظر)

هر شب از

200٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره سوئیت در کرمان - دوتخته
4 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره سوئیت در کرمان - دوتخته

1 خوابه . 9 متر . تا 2 مهمان
4.6
(7 نظر)

هر شب از

230٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره سوئیت در کرمان - VIP با تخت دبل

اجاره سوئیت در کرمان - VIP با تخت دبل

0 خوابه . 15 متر . تا 2 مهمان
4.2
(7 نظر)

هر شب از

230٬000

تومان

20+ رزرو موفق
خانه مسافر در کرمان - تخت دبل

خانه مسافر در کرمان - تخت دبل

1 خوابه . 10 متر . تا 2 مهمان
4.5
(4 نظر)

هر شب از

220٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره سوئیت در کرمان - ۳ تخته VIP
2 اقامتگاه

اجاره سوئیت در کرمان - ۳ تخته VIP

0 خوابه . 20 متر . تا 3 مهمان
4.4
(6 نظر)

هر شب از

280٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو مهمانپذیر در کرمان - دوتخته
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

رزرو مهمانپذیر در کرمان - دوتخته

0 خوابه . 11 متر . تا 3 مهمان
4.6
(2 نظر)

هر شب از

280٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو سوئیت مهمانپذیر در کرمان - چهار تخته

رزرو سوئیت مهمانپذیر در کرمان - چهار تخته

0 خوابه . 25 متر . تا 4 مهمان
4
(1 نظر)

هر شب از

350٬000

تومان

رزرو هاستل در کرمان - ۶ تخته
6 اقامتگاه

رزرو هاستل در کرمان - ۶ تخته

1 خوابه . 24 متر . تا 6 مهمان
4.3
(1 نظر)

هر شب از

220٬000

تومان

خانه مسافر در کرمان - ۳ تخت

خانه مسافر در کرمان - ۳ تخت

1 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان
3.7
(1 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان