اجاره مهمان خانه در کرمان

۱۵ اقامتگاه | از ۶۸,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق مشترک
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۴ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۸۰ متر