اجاره کاروانسرا در خوانسار

۱۹ اقامتگاه | از ۵۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱۳

۱۳ واحد مشابه

جدید
از ۵۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۵

۵ واحد مشابه

جدید
از ۷۰۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۶ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۷ متر