اجاره آپارتمان مبله و سوئیت در خراسان رضوی

۲۲۰ اقامتگاه | از ۲۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۴۸,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۲ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۳۲۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۳ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۷
۷ واحد مشابه

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۵,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر