اجاره ویلا ارزان قیمت در محمودآباد

۱۵ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۱ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر