۷ اقامتگاه | از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۱۰ تخفیف

از ۸۶۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۱ مرداد الی ۱ شهریور

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۱۰ تخفیف

از ۹۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۳ تیر الی ۱ مهر

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید

تخفیف اولین رزرو

٪۲۰ تخفیف

۸۸۰,۰۰۰ ٪20 از ۷۰۴,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید

تخفیف اولین رزرو

٪۲۰ تخفیف

۳۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

٪۱۰ تخفیف

از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۳ تیر الی ۱ مهر

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

٪۱۰ تخفیف

از ۸۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۳ تیر الی ۱ مهر

خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۷۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

٪۱۰ تخفیف

از ۳۳۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۳ تیر الی ۱ مهر

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۲۰ متر