اجاره ویلا و سوئیت در ماکو

۱۰ اقامتگاه | از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر