اجاره سوئیت در مرودشت

۹ اقامتگاه | از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۷

۷ واحد مشابه

از ۲۶۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۹۸,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر