اجاره ویلا در نمک آبرود

۲۲ اقامتگاه | از ۱۳۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸۵ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۴۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر