اجاره ویلا ارزان قیمت در رامسر

۵۰ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۹۹,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر