اجاره ویلا ارزان قیمت در رامسر

۴۰ اقامتگاه | از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر
نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۴۵ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۵ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر