۴۵ اقامتگاه | از ۶۹,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۵۰ متر
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر
٪۵۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۰۹ متر