رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در شفت

17 اقامتگاه از 130٬000 تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در گیلان - شفت (طبقه دوم)
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

رزرو اقامتگاه بوم گردی در گیلان - شفت (طبقه دوم)

1 خوابه . 35 متر . تا 7 مهمان
4.6
(6 نظر)

هر شب از

900٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در گیلان - شفت (طبقه سوم)

رزرو اقامتگاه بوم گردی در گیلان - شفت (طبقه سوم)

1 خوابه . 35 متر . تا 7 مهمان
4.4
(6 نظر)

هر شب از

900٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در شفت - طبقه پایین

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شفت - طبقه پایین

0 خوابه . 20 متر . تا 4 مهمان
4.4
(3 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در شفت - طبقه بالا
3 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شفت - طبقه بالا

0 خوابه . 30 متر . تا 6 مهمان
4.6
(3 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در گیلان - شفت (طبقه اول)
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

رزرو اقامتگاه بوم گردی در گیلان - شفت (طبقه اول)

1 خوابه . 35 متر . تا 7 مهمان
4.9
(4 نظر)

هر شب از

900٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق چی چی نی

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق چی چی نی

0 خوابه . 20 متر . تا 8 مهمان
5
(2 نظر)

هر شب از

150٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق تی تی

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق تی تی

1 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان
3.8
(2 نظر)

هر شب از

130٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق ولگ

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق ولگ

0 خوابه . 9 متر . تا 3 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

180٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در شفت - اتاق خمسک

رزرو اقامتگاه بوم گردی در شفت - اتاق خمسک

0 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

180٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق دار

رزرو اقامتگاه بومگردی در شفت - اتاق دار

0 خوابه . 20 متر . تا 8 مهمان
4.3
(1 نظر)

هر شب از

190٬000

تومان

رزرو کلبه چوبی در شفت - روستای ویسرود
50% تـخـفـیـف

رزرو کلبه چوبی در شفت - روستای ویسرود

1 خوابه . 80 متر . تا 9 مهمان

هر شب از

500٬000

250٬000

تومان

جدید
اجاره اقامتگاه بوم گردی در جیرده شفت - کوتوکالی

اجاره اقامتگاه بوم گردی در جیرده شفت - کوتوکالی

0 خوابه . 80 متر . تا 4 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

680٬000

تومان

اجاره اقامتگاه بوم گردی در جیرده شفت - پولوک

اجاره اقامتگاه بوم گردی در جیرده شفت - پولوک

0 خوابه . 80 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

340٬000

تومان

جدید