رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در شهرکرد

۱۵ اقامتگاه | از ۸۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
جدید
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه
جدید
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۵
۵ واحد مشابه
جدید
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۹ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه
جدید
از ۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
جدید
از ۸۵,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۱۰ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۸ متر