اجاره هاستل در تهران

اجاره هاستل در تهران

تهران، پرهیاهو با امکانات بسیار؛ اجاره سوئیت در تهران گزینه خوبی برای سفری اقتصادی محسوب می‌شود.

49 اقامتگاه از 170٬000 تومان

8 اقامتگاه

رزرو تخت در هاستل کرگدن تهران - اتاق ماه بانوان

0 خوابه . 12 متر . تا 8 مهمان
4.9
(2 نظر)

هر شب از

170٬000

تومان

20+ رزرو موفق
ضـدعفونی

رزرو اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق کنج

0 خوابه . 9 متر . تا 2 مهمان

هر شب از

450٬000

تومان

10+ رزرو موفق
ضـدعفونی

رزرو اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق آفتاب

0 خوابه . 10 متر . تا 2 مهمان
4.1
(2 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

10+ رزرو موفق
ضـدعفونی

رزرو اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق دنج

1 خوابه . 4 متر . تا 2 مهمان
4.7
(4 نظر)

هر شب از

380٬000

تومان

5+ رزرو موفق
8 اقامتگاه

رزرو تخت در هاستل کرگدن تهران - اتاق مهر آقایان

0 خوابه . 12 متر . تا 8 مهمان
5
(4 نظر)

هر شب از

170٬000

تومان

10+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره اتاق در هاستل کرگدن تهران - اتاق نور

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
4.6
(3 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

5+ رزرو موفق
6 اقامتگاه

رزرو تخت در هاستل ایوان تهران - اتاق سه تخته

0 خوابه . 15 متر . تا 1 مهمان

هر شب از

360٬000

تومان

جدید
10 اقامتگاه

رزرو تخت در هاستل تهران - اتاق ده تخته آقایان

0 خوابه . 54 متر . تا 1 مهمان

هر شب از

275٬000

تومان

جدید
5 اقامتگاه

رزرو تخت در هاستل تهران - اتاق پنج تخته

0 خوابه . 15 متر . تا 1 مهمان

هر شب از

320٬000

تومان

جدید
8 اقامتگاه

رزرو تخت در هاستل تهران - اتاق هشت تخته بانوان

0 خوابه . 54 متر . تا 1 مهمان

هر شب از

330٬000

تومان

جدید

جستجوهای مرتبط