اجاره سوئیت در تهران

۱۲ اقامتگاه | از ۱۶۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
خانه دربست
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر