اجاره ویلا و سوئیت در تنکابن

۱۱۰ اقامتگاه | از ۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۲۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۵۰ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۰ متر