اجاره ویلا ییلاقی در تنکابن

17 اقامتگاه از 300٬000 تومان

کلبه چوبی جنگلی در تنکابن با ویو دریا
ضـدعفونی

کلبه چوبی جنگلی در تنکابن با ویو دریا

1 خوابه . 10 متر . تا 4 مهمان
4.7
(56 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

100+ رزرو موفق
رزرو آپارتمان مبله یکخوابه در تنکابن - گرماپشته
رزرو فوری
ضـدعفونی

رزرو آپارتمان مبله یکخوابه در تنکابن - گرماپشته

1 خوابه . 120 متر . تا 4 مهمان
4.8
(14 نظر)

هر شب از

680٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی با ویو دریا  - اتاق ۱
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی با ویو دریا - اتاق ۱

1 خوابه . 15 متر . تا 6 مهمان
4.5
(22 نظر)

هر شب از

560٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در سه هزار تنکابن - اتاق افرا
ضـدعفونی

رزرو اقامتگاه بوم گردی در سه هزار تنکابن - اتاق افرا

0 خوابه . 20 متر . تا 4 مهمان
4.8
(10 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره ویلا در عسل محله دو هزار - ۱

اجاره ویلا در عسل محله دو هزار - ۱

1 خوابه . 70 متر . تا 10 مهمان
4.6
(29 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی روستایی - ۳
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی روستایی - ۳

1 خوابه . 15 متر . تا 6 مهمان
4.7
(15 نظر)

هر شب از

540٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در سه هزار تنکابن - اتاق بارانک
ضـدعفونی

رزرو اقامتگاه بوم گردی در سه هزار تنکابن - اتاق بارانک

0 خوابه . 15 متر . تا 8 مهمان
4.8
(4 نظر)

هر شب از

1٬000٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو آپارتمان مبله در دو هزار تنکابن
2 اقامتگاه

رزرو آپارتمان مبله در دو هزار تنکابن

2 خوابه . 130 متر . تا 10 مهمان
4.9
(2 نظر)

هر شب از

1٬300٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو منزل مبله یکخوابه در تنکابن - امام زاده قاسم

رزرو منزل مبله یکخوابه در تنکابن - امام زاده قاسم

1 خوابه . 85 متر . تا 6 مهمان
4.8
(1 نظر)

هر شب از

1٬000٬000

تومان

اجاره ویلا در عسل محله دو هزار - ۲

اجاره ویلا در عسل محله دو هزار - ۲

1 خوابه . 80 متر . تا 12 مهمان
4.5
(8 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره ویلا جنگلی در عسل محله با ویو جنگل
ضـدعفونی

اجاره ویلا جنگلی در عسل محله با ویو جنگل

1 خوابه . 80 متر . تا 7 مهمان
3.7
(7 نظر)

هر شب از

700٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو آپارتمان مبله در دوهزار تنکابن - طبقه دوم

رزرو آپارتمان مبله در دوهزار تنکابن - طبقه دوم

2 خوابه . 90 متر . تا 9 مهمان
4.7
(1 نظر)

هر شب از

1٬000٬000

تومان

رزرو منزل مبله دو خوابه در دوهزار تنکابن - برسه

رزرو منزل مبله دو خوابه در دوهزار تنکابن - برسه

2 خوابه . 85 متر . تا 8 مهمان

هر شب از

900٬000

تومان

جدید
رزرو ویلا یکخوابه در تنکابن - بالا اوشتوج

رزرو ویلا یکخوابه در تنکابن - بالا اوشتوج

1 خوابه . 75 متر . تا 7 مهمان
4.8
(2 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

رزرو منزل ویلایی در دوهزار تنکابن - دو خوابه
20% تـخـفـیـف

رزرو منزل ویلایی در دوهزار تنکابن - دو خوابه

2 خوابه . 120 متر . تا 10 مهمان

هر شب از

1٬000٬000

800٬000

تومان

جدید
اجاره آپارتمان مبله در گرماپشته تنکابن -طبقه اول

اجاره آپارتمان مبله در گرماپشته تنکابن -طبقه اول

1 خوابه . 60 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

390٬000

تومان