اجاره سوئیت و اقامتگاه بوم‌گردی در زهک

6 اقامتگاه از 59٬000 تومان

اقامتگاه بوم گردی در سیستان و بلوچستان - ۶

اقامتگاه بوم گردی در سیستان و بلوچستان - ۶

1 خوابه . 20 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

59٬000

تومان

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۵

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۵

1 خوابه . 20 متر . تا 6 مهمان

هر شب از

59٬000

تومان

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۳

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۳

1 خوابه . 12 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

85٬000

تومان

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۲

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۲

1 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

85٬000

تومان

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۱

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۱

1 خوابه . 24 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

85٬000

تومان

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۴

رزرو بوم گردی در سیستان و بلوچستان - اتاق ۴

1 خوابه . 24 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

85٬000

تومان