اجاره ویلا و سوئیت در زیباکنار

۳۰ اقامتگاه | از ۱۱۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۴ اتاق خواب
۳۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۹ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۱۰
۱۰ واحد مشابه

از ۲۸۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۳۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۴ اتاق خواب
۲۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۴ متر