کاربر تایید شده

سیدجمال الدین

ساکن مازندران - تنکابن. عضو جاجیگا از آبان ۹۶
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 29 دقیقه

مهمان حبیب خدا و عزیز ماست