نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

سیدجمال الدین

ساکن مازندران - تنکابن. عضو جاجیگا از آبان ۹۶
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 48 دقیقه

مهمان حبیب خدا و عزیز ماست