کاربر تایید شده

مهدی

ساکن اصفهان - کاشان. عضو جاجیگا از بهمن ۹۶
میزان پاسخگویی: 64 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 9 دقیقه

هنوز مطالب تکمیلی درباره این کاربر محترم ارائه نشده است.