نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

بنیامین

ساکن اصفهان - اصفهان. عضو جاجیگا از فروردین ۹۷
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 25 دقیقه

صابر۳۵ اصفهان