کاربر تایید شده

علیرضا

ساکن مازندران - رامسر. عضو جاجیگا از فروردین ۹۷
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 1ساعت و 12 دقیقه

هنوز مطالب تکمیلی درباره این کاربر محترم ارائه نشده است.