کاربر تایید شده

فرزین

ساکن هرمزگان - کیش. عضو جاجیگا از فروردین ۹۷
میزان پاسخگویی: 88 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 41 دقیقه

هنوز مطالب تکمیلی درباره این کاربر محترم ارائه نشده است.