کاربر تایید شده

محمود

ساکن گیلان - قلعه رودخان. عضو جاجیگا از اردیبهشت ۹۷
میزان پاسخگویی: 57 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 12 دقیقه

هنوز مطالب تکمیلی درباره این کاربر محترم ارائه نشده است.