کاربر تایید شده

محمود

ساکن گیلان - قلعه رودخان. عضو جاجیگا از اردیبهشت ۹۷
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 1ساعت و 13 دقیقه

هنوز مطالب تکمیلی درباره این کاربر محترم ارائه نشده است.