نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

مهدی

ساکن اصفهان - اصفهان. عضو جاجیگا از خرداد ۹۷
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 15 دقیقه

رشته مدیریت جهانگردی