نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

امید

ساکن مازندران - چالوس. عضو جاجیگا از خرداد ۹۷
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 17 دقیقه

من امید هستم...
متاهل، اهل چالوس، و مهندس عمران