نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

مصطفی

ساکن گیلان - ماسال. عضو جاجیگا از خرداد ۹۷
میزان پاسخگویی: 95 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 28 دقیقه

مراقب طبیعت و زیبائیهایش باشیم
میزبان شمائیم با افتخار