نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
کاربر تایید شده

سینا

ساکن مازندران - آمل. عضو جاجیگا از مرداد ۹۷
میزان پاسخگویی: 100 درصد
زمان پاسخگویی: کمتر از 1ساعت و 1 دقیقه

یک بار تجربه کنید تا همیشه با ما بمانید