اجاره ویلا و خانه روستایی در الموت

۱۱ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۴ متر
نیمه دربست
تا ۱۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۱۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
اتاق خصوصی
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر