اجاره ویلا و خانه روستایی در الموت

۱۰ اقامتگاه | از ۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۵ متر
نیمه دربست
تا ۱۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
خانه دربست
تا ۳۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۴۰۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۱۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲ متر
اتاق خصوصی
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر