اجاره ویلا و سوئیت در البرز

۸ اقامتگاه | از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱,۷۰۰,۰۰۰ ٪10 از ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱ الی ۲ اردیبهشت
نیمه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۳۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۳,۰۰۰,۰۰۰ ٪25 از ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۵ اتاق خواب
۶۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

جدید
۱,۶۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۳۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۸۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۶۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱,۵۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۸۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۶۴۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۹۵۰,۰۰۰ ٪25 از ۷۱۲,۵۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۵ متر