اجاره ویلا و سوئیت در اردبیل

۵۸ اقامتگاه | از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۲
۲ واحد مشابه

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۴
۴ واحد مشابه

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۷۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۳۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۲۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۶۵ متر