اجاره کلبه جنگلی در اسالم

۵ اقامتگاه | از ۱۷۷,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱۸۸,۰۰۰ ٪20 از ۱۵۰,۴۰۰ تومان
۲۲ بهمن الی ۲۰ اسفند
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۴ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

۱۷۷,۰۰۰ ٪10 از ۱۵۹,۳۰۰ تومان
۲۲ بهمن الی ۲۰ اسفند
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۳ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر