اجاره کلبه و ویلا در جاده اسالم

25 اقامتگاه از 330٬000 تومان

اجاره کلبه چوبی در جاده اسالم به خلخال
ضـدعفونی

اجاره کلبه چوبی در جاده اسالم به خلخال

1 خوابه . 64 متر . تا 8 مهمان
4.6
(60 نظر)

هر شب از

1٬800٬000

تومان

100+ رزرو موفق
اجاره ویلا در اسالم

اجاره ویلا در اسالم

1 خوابه . 70 متر . تا 8 مهمان
4.7
(26 نظر)

هر شب از

560٬000

تومان

50+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بومگردی در اسالم - خرجگیل

رزرو اقامتگاه بومگردی در اسالم - خرجگیل

2 خوابه . 60 متر . تا 6 مهمان
4.7
(3 نظر)

هر شب از

800٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره ویلا جنگلی بر رودخانه جاده اسالم به خلخال

اجاره ویلا جنگلی بر رودخانه جاده اسالم به خلخال

2 خوابه . 90 متر . تا 10 مهمان
4.4
(6 نظر)

هر شب از

890٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره ویلا در جاده اسالم به خلخال

اجاره ویلا در جاده اسالم به خلخال

2 خوابه . 100 متر . تا 11 مهمان
4.7
(7 نظر)

هر شب از

490٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو خانه روستایی در جاده اسالم به خلخال - اسب بونی

رزرو خانه روستایی در جاده اسالم به خلخال - اسب بونی

1 خوابه . 40 متر . تا 8 مهمان
4.5
(5 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه در جاده اسالم به خلخال

اجاره ویلا جنگلی لب رودخانه در جاده اسالم به خلخال

1 خوابه . 75 متر . تا 9 مهمان
4.3
(8 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره منزل مبله یکخوابه در جاده اسالم به خلخال

اجاره منزل مبله یکخوابه در جاده اسالم به خلخال

1 خوابه . 80 متر . تا 8 مهمان
3.9
(15 نظر)

هر شب از

380٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره ویلا جنگلی در جاده اسالم لب رودخانه - طبقه بالا

اجاره ویلا جنگلی در جاده اسالم لب رودخانه - طبقه بالا

2 خوابه . 120 متر . تا 8 مهمان
4.7
(7 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

10+ رزرو موفق
سوئیت تراس دار بر رودخانه اسالم

سوئیت تراس دار بر رودخانه اسالم

2 خوابه . 65 متر . تا 9 مهمان
4.3
(2 نظر)

هر شب از

890٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره ویلا در جاده اسالم به خلخال

اجاره ویلا در جاده اسالم به خلخال

1 خوابه . 90 متر . تا 5 مهمان
3.9
(5 نظر)

هر شب از

780٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره ویلا در جاده اسالم به خلخال

اجاره ویلا در جاده اسالم به خلخال

1 خوابه . 120 متر . تا 8 مهمان
4.6
(5 نظر)

هر شب از

800٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره ویلای نقلی در اسالم

اجاره ویلای نقلی در اسالم

0 خوابه . 35 متر . تا 5 مهمان
4.2
(3 نظر)

هر شب از

335٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره آپارتمان بر رودخانه اسالم

اجاره آپارتمان بر رودخانه اسالم

2 خوابه . 80 متر . تا 10 مهمان
4.8
(1 نظر)

هر شب از

670٬000

تومان

اجاره ویلا جنگلی کنار رودخانه اسالم

اجاره ویلا جنگلی کنار رودخانه اسالم

1 خوابه . 70 متر . تا 9 مهمان
3.5
(1 نظر)

هر شب از

560٬000

تومان

اجاره ویلا دربست کنار رودخانه اسالم

اجاره ویلا دربست کنار رودخانه اسالم

2 خوابه . 80 متر . تا 10 مهمان
3.8
(4 نظر)

هر شب از

890٬000

تومان

5+ رزرو موفق
رزرو منزل دوبلکس در جاده اسالم به خلخال - خرجگیل

رزرو منزل دوبلکس در جاده اسالم به خلخال - خرجگیل

2 خوابه . 120 متر . تا 10 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

450٬000

تومان

اجاره ویلا جنگلی در جاده اسالم به خلخال

اجاره ویلا جنگلی در جاده اسالم به خلخال

2 خوابه . 80 متر . تا 12 مهمان
3.9
(3 نظر)

هر شب از

700٬000

تومان

5+ رزرو موفق