اجاره کلبه و ویلا در جاده اسالم

۳۷ اقامتگاه | از ۱۴۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۴ متر
٪۲۰ تخفیف
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۳۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: از ۷ تیر الی ۱ مرداد

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۸ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۲۵,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۵ اتاق خواب
۲۴۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۹۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر