اجاره اقامتگاه بوم‌گردی در بم

۴ اقامتگاه | از ۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱۸۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۷۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۲۰ میهمان
۰ اتاق خواب
۷۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر