اجاره ویلا و سوئیت در بهشهر

۲۰ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۴۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۰ اتاق خواب
۶۵ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۶۵۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۹۸,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۷۸,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۱۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۰۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر