اجاره هتل آپارتمان در بوشهر

۱۸ اقامتگاه | از ۳۵۵,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۴۰۳,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۳

۳ واحد مشابه

از ۳۵۵,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱۰

۱۰ واحد مشابه

از ۳۷۶,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۲

۲ واحد مشابه

از ۴۳۷,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۶۰ متر