اجاره ویلا ساحلی در بوشهر

۳۲ اقامتگاه | از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۹

۹ واحد مشابه

جدید
از ۸۹۸,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۲ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۷

۷ واحد مشابه

جدید
از ۹۹۸,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۷ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۶۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۴

۴ واحد مشابه

از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

ضدعفونی‌شده

از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
اتاق خصوصی
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر