اجاره ویلا ساحلی در چمخاله

۳۱ اقامتگاه | از ۱۹۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۲۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۴ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
این اقامتگاه ضدعفونی می‌شود

از ۲۹۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۹ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۳
۳ واحد مشابه

از ۲۳۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۶ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۲۲۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۷
۷ واحد مشابه

از ۳۵۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها
۶
۶ واحد مشابه

از ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۲۵۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۸۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۴۰۰,۰۰۰ تومان

نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۵ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۶۰ متر
ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

از ۵۰۰,۰۰۰ تومان

خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۲۰ متر