اجاره کلبه در گیلان

243 اقامتگاه از 130٬000 تومان

اجاره کلبه چوبی مدرن در ماسال

اجاره کلبه چوبی مدرن در ماسال

1 خوابه . 85 متر . تا 3 مهمان
4.8
(10 نظر)

هر شب از

2٬500٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه کنار دریاچه در دل جنگل تالش
ضـدعفونی

اجاره کلبه کنار دریاچه در دل جنگل تالش

1 خوابه . 80 متر . تا 6 مهمان
4.8
(111 نظر)

هر شب از

800٬000

تومان

200+ رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در اولسبلنگاه ماسال - ۱
ضـدعفونی

اجاره کلبه چوبی در اولسبلنگاه ماسال - ۱

0 خوابه . 30 متر . تا 10 مهمان
4.7
(92 نظر)

هر شب از

700٬000

تومان

100+ رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در تالش
رزرو فوری
20% تـخـفـیـف
ضـدعفونی

اجاره کلبه چوبی در تالش

2 خوابه . 80 متر . تا 8 مهمان
5
(90 نظر)

هر شب از

1٬200٬000

960٬000

تومان

100+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در گیلان - ماسال
رزرو فوری
3 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در گیلان - ماسال

1 خوابه . 45 متر . تا 7 مهمان
4.4
(143 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

400+ رزرو موفق
رزرو کلبه چوبی در اولسبلنگاه ماسال
ضـدعفونی

رزرو کلبه چوبی در اولسبلنگاه ماسال

2 خوابه . 35 متر . تا 6 مهمان
4.8
(110 نظر)

هر شب از

950٬000

تومان

200+ رزرو موفق
رزرو کلبه جنگلی دوبلکس در ماسال - گیله سرا

رزرو کلبه جنگلی دوبلکس در ماسال - گیله سرا

2 خوابه . 115 متر . تا 8 مهمان
4.7
(30 نظر)

هر شب از

850٬000

تومان

100+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در رشت - اتاق ولش

رزرو اقامتگاه بوم گردی در رشت - اتاق ولش

0 خوابه . 30 متر . تا 8 مهمان
4.7
(40 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

100+ رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در جاده اسالم به خلخال
ضـدعفونی

اجاره کلبه چوبی در جاده اسالم به خلخال

1 خوابه . 64 متر . تا 8 مهمان
4.6
(60 نظر)

هر شب از

1٬800٬000

تومان

100+ رزرو موفق
رزرو کلبه چوبی در سیاهدول ماسال
رزرو فوری
ضـدعفونی

رزرو کلبه چوبی در سیاهدول ماسال

2 خوابه . 65 متر . تا 8 مهمان
4.7
(21 نظر)

هر شب از

670٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو کلبه چوبی دوبلکس در ماسال - طاسکوه

رزرو کلبه چوبی دوبلکس در ماسال - طاسکوه

1 خوابه . 90 متر . تا 6 مهمان
4.9
(16 نظر)

هر شب از

1٬200٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه چوبی در ماسال - روستای سیاهدول
رزرو فوری

اجاره کلبه چوبی در ماسال - روستای سیاهدول

1 خوابه . 52 متر . تا 6 مهمان
4.9
(17 نظر)

هر شب از

499٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در سراوان رشت
2 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در سراوان رشت

0 خوابه . 20 متر . تا 4 مهمان
4.6
(19 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در ماسال
رزرو فوری
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در ماسال

1 خوابه . 54 متر . تا 4 مهمان
4.7
(39 نظر)

هر شب از

900٬000

تومان

50+ رزرو موفق
اجاره کلبه جنگلی در ماسال
رزرو فوری
ضـدعفونی

اجاره کلبه جنگلی در ماسال

1 خوابه . 50 متر . تا 4 مهمان
4.7
(43 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

100+ رزرو موفق
رزرو کلبه جنگلی در قلعه رودخان
ضـدعفونی

رزرو کلبه جنگلی در قلعه رودخان

2 خوابه . 100 متر . تا 25 مهمان
4.7
(46 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

100+ رزرو موفق
رزرو خانه باغ در تالش - سیاهبیل
رزرو فوری

رزرو خانه باغ در تالش - سیاهبیل

2 خوابه . 100 متر . تا 8 مهمان
4.6
(11 نظر)

هر شب از

550٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو کلبه ییلاقی در اولسبلنگاه ماسال
ضـدعفونی

رزرو کلبه ییلاقی در اولسبلنگاه ماسال

1 خوابه . 40 متر . تا 6 مهمان
4.8
(43 نظر)

هر شب از

2٬000٬000

تومان

50+ رزرو موفق