رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در اصفهان

رزرو اقامتگاه بوم‌گردی در اصفهان

اصفهان، شهر گنبدهای فیروزه‌ای؛ با اجاره سوئیت در اصفهان به دل تاریخ و معماری ایران سفر کنید.

82 اقامتگاه از 70٬000 تومان

رزرو اقامتگاه دوره پهلوی در اصفهان - اتاق ۶ دری

1 خوابه . 35 متر . تا 8 مهمان
4.4
(41 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

50+ رزرو موفق

رزرو اقامتگاه دوره پهلوی در اصفهان - اتاق ۵ دری

1 خوابه . 17 متر . تا 6 مهمان
4.6
(18 نظر)

هر شب از

240٬000

تومان

20+ رزرو موفق
3 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ورزنه اصفهان - اتاق ۴ ، ۱۰ و ۱۲

1 خوابه . 16 متر . تا 4 مهمان
4.2
(1 نظر)

هر شب از

110٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ورزنه اصفهان - اتاق ۱

1 خوابه . 16 متر . تا 4 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

110٬000

تومان

2 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در اصفهان - افشید و آسمان

1 خوابه . 25 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

120٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ورزنه اصفهان - اتاق ۴

1 خوابه . 10 متر . تا 4 مهمان
5
(2 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ورزنه اصفهان - اتاق ۲

1 خوابه . 10 متر . تا 2 مهمان

هر شب از

220٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ورزنه اصفهان - اتاق ۶

1 خوابه . 15 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

200٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ورزنه اصفهان - اتاق ۳

1 خوابه . 12 متر . تا 4 مهمان

هر شب از

200٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ورزنه اصفهان - اتاق ۱

1 خوابه . 10 متر . تا 2 مهمان
4.7
(1 نظر)

هر شب از

220٬000

تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ورزنه اصفهان - اتاق ۵

1 خوابه . 15 متر . تا 5 مهمان

هر شب از

200٬000

تومان

ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه بوم گردی در اصفهان - اتاق ۳

1 خوابه . 35 متر . تا 7 مهمان
4.8
(14 نظر)

هر شب از

1٬500٬000

تومان

20+ رزرو موفق

اجاره اقامتگاه بوم گردی در اصفهان - اتاق۴

1 خوابه . 38 متر . تا 5 مهمان
4.3
(9 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

10+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه بوم گردی در اصفهان - اتاق ۵

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
4.6
(9 نظر)

هر شب از

380٬000

تومان

20+ رزرو موفق

اجاره اقامتگاه بوم گردی در اصفهان - اتاق ۶

1 خوابه . 17 متر . تا 3 مهمان
4.4
(11 نظر)

هر شب از

500٬000

تومان

10+ رزرو موفق
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه بوم گردی در اصفهان - اتاق ۲

1 خوابه . 20 متر . تا 4 مهمان
4.6
(8 نظر)

هر شب از

600٬000

تومان

10+ رزرو موفق

رزرو اقامتگاه بوم گردی در اصفهان - اتاق ۱

0 خوابه . 25 متر . تا 3 مهمان

هر شب از

290٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در روستای دستجرد اصفهان - اتاق هرمز

1 خوابه . 40 متر . تا 20 مهمان

هر شب از

95٬000

تومان

جستجوهای مرتبط