اجاره سوئیت و ویلا در کلیبر

۱۰ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۷۵ متر
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۶۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۵۰ متر
خانه دربست
تا ۱۱ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۳۰ متر
خانه دربست
تا ۱۶ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۷۰ متر
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۰ متر