اجاره خانه روستایی و سوئیت در کندوان

۱۶ اقامتگاه | از ۸۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
خانه دربست
تا ۳ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۵ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۰ متر