اجاره خانه روستایی و سوئیت در کندوان

۱۶ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نرخ نوروزی ۳۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
نرخ نوروزی ۲۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
نرخ نوروزی ۲۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۵ متر
نرخ نوروزی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
نرخ نوروزی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۴۵ متر