اجاره سوئیت ارزان قیمت در کاشان

۶۴ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
خانه دربست
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۳۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۹۵ متر
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۴۰ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر