نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن

اجاره سوئیت ارزان قیمت در کاشان

۷۰ اقامتگاه | از ۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
خانه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۷۵ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۲۰ متر
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
نیمه دربست
تا ۷ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۸۰ متر
نیمه دربست
تا ۸ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۱۰ متر
اتاق مشترک
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۸۰ متر