اجاره سوئیت و اقامتگاه بوم‌گردی در کرمان

۲۵ اقامتگاه | از ۷۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۹ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۵ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۰ اتاق خواب
۱۱ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۰ اتاق خواب
۲۵ متر
اتاق مشترک
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۴ متر
نیمه دربست
تا ۵ میهمان
۰ اتاق خواب
۸۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۵ متر