اجاره ویلا ارزان قیمت در کرمان

35 اقامتگاه از 75٬000 تومان

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ماهان کرمان - ۴ نفره
2 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ماهان کرمان - ۴ نفره

1 خوابه . 18 متر . تا 4 مهمان
4.8
(8 نظر)

هر شب از

380٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۵
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۵

1 خوابه . 18 متر . تا 6 مهمان
5
(1 نظر)

هر شب از

75٬000

تومان

رزرو مهمانپذیر در کرمان - یک تخته
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

رزرو مهمانپذیر در کرمان - یک تخته

0 خوابه . 15 متر . تا 1 مهمان
4.9
(3 نظر)

هر شب از

220٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره سوئیت در کرمان - دوتخته
4 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره سوئیت در کرمان - دوتخته

1 خوابه . 9 متر . تا 2 مهمان
4.6
(7 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو اقامتگاه بوم گردی در ماهان کرمان - ۳ نفره
3 اقامتگاه

رزرو اقامتگاه بوم گردی در ماهان کرمان - ۳ نفره

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
5
(4 نظر)

هر شب از

380٬000

تومان

10+ رزرو موفق
اجاره سوئیت در کرمان - VIP با تخت دبل

اجاره سوئیت در کرمان - VIP با تخت دبل

0 خوابه . 15 متر . تا 2 مهمان
4.2
(7 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان

20+ رزرو موفق
اجاره اتاق در اقامتگاه بومگردی در کرمان - ۲ نفره

اجاره اتاق در اقامتگاه بومگردی در کرمان - ۲ نفره

1 خوابه . 15 متر . تا 3 مهمان
4.4
(7 نظر)

هر شب از

380٬000

تومان

10+ رزرو موفق
خانه مسافر در کرمان - تخت دبل

خانه مسافر در کرمان - تخت دبل

1 خوابه . 10 متر . تا 2 مهمان
4.5
(4 نظر)

هر شب از

220٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۱ و ۴
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۱ و ۴

1 خوابه . 9 متر . تا 3 مهمان
4.7
(2 نظر)

هر شب از

95٬000

تومان

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۲ و ۳
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۲ و ۳

1 خوابه . 15 متر . تا 5 مهمان
4.7
(1 نظر)

هر شب از

95٬000

تومان

5+ رزرو موفق
اجاره سوئیت در کرمان - ۳ تخته VIP
2 اقامتگاه

اجاره سوئیت در کرمان - ۳ تخته VIP

0 خوابه . 20 متر . تا 3 مهمان
4.5
(7 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

20+ رزرو موفق
رزرو مهمانپذیر در کرمان - دوتخته
2 اقامتگاه
ضـدعفونی

رزرو مهمانپذیر در کرمان - دوتخته

0 خوابه . 11 متر . تا 3 مهمان
4.6
(2 نظر)

هر شب از

300٬000

تومان

10+ رزرو موفق
رزرو سوئیت مهمانپذیر در کرمان - چهار تخته

رزرو سوئیت مهمانپذیر در کرمان - چهار تخته

0 خوابه . 25 متر . تا 4 مهمان
4
(1 نظر)

هر شب از

400٬000

تومان

رزرو هاستل در کرمان - ۶ تخته
6 اقامتگاه

رزرو هاستل در کرمان - ۶ تخته

1 خوابه . 24 متر . تا 6 مهمان
4.3
(1 نظر)

هر شب از

220٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در بردسیر - چهار تخته

اقامتگاه بوم گردی در بردسیر - چهار تخته

0 خوابه . 40 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

اقامتگاه بوم گردی در بردسیر - پنج تخته

اقامتگاه بوم گردی در بردسیر - پنج تخته

0 خوابه . 40 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

300٬000

تومان

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۶
ضـدعفونی

اجاره اقامتگاه سنتی خانه خشتی در رفسنجان - ۶

1 خوابه . 22 متر . تا 7 مهمان

هر شب از

95٬000

تومان

خانه مسافر در کرمان - ۳ تخت

خانه مسافر در کرمان - ۳ تخت

1 خوابه . 12 متر . تا 3 مهمان
3.7
(1 نظر)

هر شب از

250٬000

تومان