۵ اقامتگاه | از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۶۵۰,۰۰۰ ٪10 از ۵۸۵,۰۰۰ تومان
۲ الی ۱۶ اسفند
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۲۲۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱,۹۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۱,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۹ الی ۱۳ اسفند
خانه دربست
تا ۱۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۸۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

۱,۲۰۰,۰۰۰ ٪30 از ۸۴۰,۰۰۰ تومان
۹ الی ۱۳ اسفند
خانه دربست
تا ۷ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۵ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۲,۰۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۵۰ متر

ذخیره در علاقه‌مندی‌ها

جدید
۱,۸۰۰,۰۰۰ ٪20 از ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۴۰ متر