اجاره سوئیت و اقامتگاه بوم‌گردی در مرودشت

۱۷ اقامتگاه | از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
اتاق خصوصی
تا ۳ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۴ میهمان
۱ اتاق خواب
۳۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۱۰۰ متر
نیمه دربست
تا ۱۰ میهمان
۲ اتاق خواب
۹۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۲ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
اتاق خصوصی
تا ۵ میهمان
۱ اتاق خواب
۲۰ متر
خانه دربست
تا ۱۰ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر