نصب جاجیگا در گوشی هوشمند

کلیک کن
۵ اقامتگاه | از ۱۴۴,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
٪۲۵ تخفیف
خانه دربست
تا ۹ میهمان
۱ اتاق خواب
۱۰۰ متر
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۰ متر
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۱۲ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۰ متر
٪۱۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۶ میهمان
۱ اتاق خواب
۵۴ متر