۸ اقامتگاه | از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نرخ دقیق اجاره بها در نمایه هر اقامتگاه
٪۱۰ تخفیف
نیمه دربست
تا ۴ میهمان
۲ اتاق خواب
۵۰ متر
٪۲۰ تخفیف
خانه دربست
تا ۲۰ میهمان
۳ اتاق خواب
۱۳۰ متر